+47 414 26 256 veslemoy@bycause.no

Bycause blir til Stories for the future

Det jobbes hardt i kulissene for å få klar ny nettside. I mellomtiden kan du få oppdateringer fra podcasten på denne siden. Og ta gjerne kontakt om du kunne tenke deg å være gjest, eller om du vet om noen som sitter på en spennende historie for fremtiden!

Podcast

Bli med meg når jeg med nysgjerrighet og optimisme, forsøker å finne den beste kombinasjonen av gode liv og spennende jobber, på en klode som synes det er greit at vi er her!

Her ser du FNs 17 bærekraftsmål.

Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Her er alles innsats avgjørende; myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn må gå sammen, danne nye partnerskap og skape nye løsninger.

De 17 målene er konkrete og motiverende, kompliserte og sammensatte, men mest av alt gir de oss alle en mulighet til å bidra med det vi kan i verdens store dugnad for en bedre fremtid.

Share This