+47 414 26 256 veslemoy@bycause.no

Hva om vi får det til?

Bli med meg når jeg med nysgjerrighet og optimisme, forsøker å finne den beste kombinasjonen av gode liv og spennende jobber, på en klode som synes det er greit at vi er her.

Hvorfor optimisme?

Det finnes overhodet ingen tvil om at et positivt og optimistisk tankesett er en fordel når det er noe vi bør få gjort. Og vi har et par ting å ta tak i.

Å skremme folk til handling, fungerer dårlig. Det skaper frykt, avstand og handlingslammelse.

Men hvordan ta vare på følelsen av at det haster, uten å skape mer frykt, forvirring og apati?
Jeg tror på å fokusere på gode løsninger i stedet for å tegne skremmende bilder av verste mulige utfall. Se for deg det du ønsker å oppnå, så blir det mye lettere å komme dit.

Lett tilgjengelig informasjon kombinert med inspirerende historier skaper optimisme og motivasjon til å handle til det beste for framtiden vår.

Jeg mener ikke det er naivt å tro at vi alle kan bidra, tvert i mot er det en forutsetning at folk flest deltar i tidenes største og viktigste dugnad.

Hvem snakker jeg til?

Om du er CEO i et stort selskap, småbarnsmamma, politiker eller skoleelev; folk er folk. Det vi påvirkes av gjennom media, fra venner, kollegaer eller samfunnet generelt, preger handlingene våre både privat og på skole/jobb.

Det er viktigere enn noen gang å spre en følelse av optimisme, tiltakslyst og fellesskap for å klare å snu retningen verden beveger seg i. FNs bærekraftsmål danner et håndfast og konkret fundament for hvor vi vil, men for mange av oss virker problemene uoverkommelige og løsningene for kompliserte.

Jeg er helt sikker på at alles innsats betyr noe, og at små handlinger skaper nye holdninger og bevegelser som gir tydelige signaler til de som tar store avgjørelser.

Derfor har konkrete råd til hverdagslige valg stor betydning. Inspirerende historier om nye, geniale løsninger som kan motivere den mest hardnakkede pessimist. Og bilder av en fremtid bedre enn det noen av oss kunne forestille oss, og hvordan vi som privatpersoner, nabolag, bedrifter, organisasjoner, land og byer kan bidra til at vi kommer dit.

Hva tilbyr jeg?

Rådgivning, inspirasjon, gode eksempler, ressurser og fakta

Foredrag, workshop og podcast. Jeg har snakket til politikere, lærere, elever, næringsliv og folk flest.

Rådgivning

Jeg har utdannet meg til B Leader og tilbyr rådgivning og støtte til selskaper som ønsker å sertifiseres for å bli et B Corp.

Jeg samarbeider med Corporate Good om rådgivning for selskaper som på generelt plan ønsker å komme i gang med bærekraft.

Fakta

Climate Reality Project: Jeg er en del av Climate Reality Leadership Corps og tilbyr gratis foredrag basert på Al Gore sitt velkjente, faktabaserte og løsningsorienterte stoff.
Passer for alle.

Climate Interactive: Jeg er sertifisert En-ROADS Climate Ambassador. Dette er et verktøy for å simulere effekten av ulike klimaløsninger.
Passer for politikere, studenter, næringsliv og folk flest som er interessert i å lære mer om hva som skal til.

Egen historie

Jeg har selv gjennomgått en radikal endring i egen karriere, bevissthet og tro på hvordan jeg selv kan påvirke i det store og i det små.
Dette forteller jeg gjerne om i håp om å inspirere flere til å bli med på verdens største dugnad!

Samarbeid

Samarbeid på nye måter er helt nødvendig for at vi skal få til å skape den fremtiden vi alle ønsker. Jeg er veldig åpen for samarbeid, gjerne med partnere som i utgangspunktet ikke virker innlysende. 

For hvem?

Alle som føler det haster, og har fått nok «doom & gloom».

Med en optimistisk vinkling, men uten å kimse av alvoret i situasjonen.

Med bakgrunn i egen historie forsøker jeg skape en «alle mann til pumpene»- holdning uten å sette folk i bås. Jeg ønsker ikke å bidra til videre polarisering, og jeg tror vi alle i bunn og grunn har det samme ønsket: En god framtid for oss selv, barn og barnebarn. 

Det blir mye lengre til mål om vi ikke lytter til hverandre, men fortsetter å rope på hver vår side av et høyt gjerde.

100% begripelig

Jeg prøver å gjøre alt relaterbart og forståelig. Å snakke om issmelting i Arktis er skremmende nok, men koblingen til vår egen  hverdag er ikke lett å se. Å se for seg rene byer uten astmatiske barn, derimot, er enkelt å relatere seg til og motiverende å jobbe for. For ikke å snakke om inkludering, likhet og et varmere samfunn. Det er viktig å se lenger enn sin egen bakhage, men lokal innsats som gir resultater kan motivere til større innsats med global rekkevidde.

Because societies in which most people feel optimistic about the future, and where they work together for real positive change, do better.

Solitaire Townsend, Futerra
Share This