+47 414 26 256 veslemoy@bycause.no

Det handler om optimisme

Om bærekraftoptimisme. Små handlinger skaper nye holdninger.
Vi har det som skal til, men vi må alle ta i et tak og det nytter ikke å henge med nebbet.

Bli med!

bycause er en gammel skrivemåte av because. På norsk: fordi eller på grunn av. 

Jeg vil inspirere og informere. Lettfattelig og hverdagslig. Næringsliv og folk flest, barn og bestemødre, foreninger og politikere.

Optimisme til folket og mot til å virkeliggjøre store og små idéer som kan gjøre verden til et bedre sted.

Fordi vi kan. Fordi vi må. Og rett og slett fordi det å gjøre noe bra gjør oss skikkelig glade!

Her ser du FNs 17 bærekraftsmål.

Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Her er alles innsats avgjørende; myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn må gå sammen, danne nye partnerskap og skape nye løsninger.

De 17 målene er konkrete og motiverende, kompliserte og sammensatte, men mest av alt gir de oss alle en mulighet til å bidra med det vi kan i verdens store dugnad for en bedre fremtid.

Disse har vi på laget

Er du en bærekraftoptimist?

Bli med!
Share This