+47 414 26 256 veslemoy@bycause.no

Bærekraftoptimisme

Hvorfor optimisme?

Det finnes overhodet ingen tvil om at et positivt og optimistisk tankesett er en fordel når det er noe vi bør få gjort. Og vi har et par ting å ta tak i.

Å skremme folk til handling, fungerer dårlig. Det skaper frykt, avstand og handlingslammelse.

Men hvordan ta vare på følelsen av at det haster, uten å skape mer frykt, forvirring og apati?
Jeg tror på å fokusere på gode løsninger i stedet for å tegne skremmende bilder av verste mulige utfall. Se for deg det du ønsker å oppnå, så blir det mye lettere å komme dit.

Lett tilgjengelig informasjon kombinert med inspirerende historier skaper optimisme og motivasjon til å handle til det beste for framtiden vår.

Jeg mener ikke det er naivt å tro at vi alle kan bidra, tvert i mot er det en forutsetning at folk flest deltar i tidenes største og viktigste dugnad.

Hvem snakker vi til?

Om du er CEO i et stort selskap, småbarnsmamma, politiker eller skoleelev; folk er folk. Det vi påvirkes av gjennom media, fra venner, kollegaer eller samfunnet generelt, preger handlingene våre både privat og på skole/jobb.

Det er viktigere enn noen gang å spre en følelse av optimisme, tiltakslyst og fellesskap for å klare å snu retningen verden beveger seg i. FNs bærekraftsmål danner et håndfast og konkret fundament for hvor vi vil, men for mange av oss virker problemene uoverkommelige og løsningene for kompliserte.

Jeg er helt sikker på at alles innsats betyr noe, og at små handlinger skaper nye holdninger og bevegelser som gir tydelige signaler til de som tar store avgjørelser.

Derfor har konkrete råd til hverdagslige valg stor betydning. Inspirerende historier om nye, geniale løsninger som kan motivere den mest hardnakkede pessimist. Og bilder av en fremtid bedre enn det noen av oss kunne forestille oss, og hvordan vi som privatpersoner, nabolag, bedrifter, organisasjoner, land og byer kan bidra til at vi kommer dit.

Hvor

Bedrifter, skoler, foreninger og der folk samles.

Som sagt, folk er folk. Jeg ønsker å nå den enkelte og gi overbevisende eksempler på at små handlinger gir store resultater.

Hva

Foredrag eller workshop. Og snart podcast!

Tilpasset publikum, tid og sted.

Hvem

Alle som føler det haster, og har fått nok «doom & gloom».

Med en optimistisk vinkling, men uten å kimse av alvoret i situasjonen.

100% begripelig

Jeg prøver å gjøre alt relaterbart og forståelig. Å snakke om issmelting i Arktis er skremmende nok, men koblingen til vår egen  hverdag er ikke lett å se. Å se for seg rene byer uten astmatiske barn, derimot, er enkelt å relatere seg til og motiverende å jobbe for. For ikke å snakke om inkludering, likhet og et varmere samfunn. Det er viktig å se lenger enn sin egen bakhage, men lokal innsats som gir resultater kan motivere til større innsats med global rekkevidde.

Because societies in which most people feel optimistic about the future, and where they work together for real positive change, do better.

Solitaire Townsend, Futerra
Share This