+47 414 26 256 veslemoy@bycause.no

 

 

 

 

Bli med meg når jeg med nysgjerrighet og optimisme, forsøker å finne den beste kombinasjonen av gode liv og spennende jobber, på en klode som synes det er greit at vi er her!

 

Hva om vi får det til?

Vi bor på en helt fantastisk klode. Naturen byr på en helt enorm rikdom som gir oss mennesker de beste forutsetninger for å leve rike, spennende og gode liv. Men vi har klart å tulle dette skikkelig til, og nå har vi alvorlig lite tid på oss til å rette opp i alle feilene våre.

Men vi mennesker har vist mang en gang at vi kan få til det som nesten er umulig når det virkelig gjelder. Det tror jeg at vi kan vise igjen.

Her ser du FNs 17 bærekraftsmål.

Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Her er alles innsats avgjørende; myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn må gå sammen, danne nye partnerskap og skape nye løsninger.

De 17 målene er konkrete og motiverende, kompliserte og sammensatte, men mest av alt gir de oss alle en mulighet til å bidra med det vi kan i verdens store dugnad for en bedre fremtid.

Share This